Förlagets beskrivning

Materialet har ett språkligt fokus och innehåller färdiga frasexempel.

SFI-boken LÄS! Kurs A och B vänder sig till elever på studieväg 1, med kort studiebakgrund från hemlandet.

Materialet ger eleverna möjlighet att identifiera sig med personerna i texterna och på så sätt göra texternas språk till sitt eget. 

Med varje läsbok följer en MP3-skiva med läsbokens texter inlästa, och på webben finns ljud till både läs- och övningsböcker.

Ljudet finns även på separata cd-skivor.