Förlagets beskrivning

Daisy-version av "Så fungerar kroppen", faktabok och interaktiv Daisy-version av "Så fungerar kroppen, arbetsbok".

Digitala böcker med text, ljud och bild och interaktivitet i arbetsböcker.

Materialet beskriver funktionen av kroppens olika delar och hur de samarbetar. Den tar upp det egna ansvaret att hålla kroppen frisk. I arbetsboken finns uppgifter av olika slag och svårighetsgrader.