Förlagets beskrivning

Materialet behandlar talområdet 0–10 och bygger på förmågan att räkna på fingrarna. Eleven delar upp tal i delar. Fjärde boken 10 och 0.

Metodiken beskrivs i lärarhandledningen.