En tjänst under utveckling

Hitta läromedel ska underlätta för skolpersonal och andra att hitta läromedel som kan vara lämpliga för elever med funktionsnedsättning. Förhoppningen är att alla elever oberoende av funktionsförmåga på ett likvärdigt sätt ska kunna få tillgång till de läromedel som de behöver.

Lärare har enligt våra förstudier efterfrågat

 • tillgång till ett samlat och överskådligt helhetsutbud
 • möjligheten att få och ge förslag, tips och kommentarer om läromedel
 • visa på goda exempel
 • kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Plan för inläggning av läromedel

Under 2014 har vi lagt in läromedel för skolformerna:

 • grundsärskola och gymnasiesärskola; samtliga årskurser
 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola och specialskola: årskurserna 1-3

Under 2015 har vi lagt in läromedel för skolformerna:

 • grundskola och specialskola: årskurserna 4-6
 • grundskola och specialskola: årskurserna 7-9

Under 2016 har vi lagt in läromedel för skolformerna:

 • grundskola och specialskola: årskurserna 7-9 (fortsättning)
 • gymnasieskola
 • vuxenutbildning

 

Senast ändrad: 2017-05-18