Pedagogiskt material för förskolan

Sök pedagogiskt material för förskolan

I Lpfö 98, reviderad 2010, ger förskolan uppdraget att lägga grunden för ett livslångt lärande. I detta uppdrag ingår att skapa en pedagogisk miljö som ska vara rolig, trygg och lärorik. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Det handlar om att ge alla barn möjlighet att själva, och tillsammans med andra, utveckla sina förmågor efter sina förutsättningar.

I förskolan används pedagogiskt material som kan innebära de mest skilda saker som barnet upplever stimulerande. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans, ska ges möjlighet att välja material som är utformat med hänsyn till behov och förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt.

För att avgränsa inläggningen av material för förskolan, så har vi valt att i första hand lägga in det som är utvecklat för barn i behov av särskilt stöd. Material som inte läggs in i tjänsten, men som vi ändå vill visa på, finns på inspirationssidorna i Hitta läromedel.
Läs mer om Inspirationssidor för Förskolan

Senast ändrad: 2019-02-07

Inspiration för Förskolan