Förlagets beskrivning

Det alternativa läromedlet Anna, för tal, läsning och skrivning. ANNA-materialet är en språkmodell som ringar in helheten d.v.s. språklig träning, uppbyggnad av ord och begrepp samt läs- och skrivträning som sker parallellt.

Anna-materialet är det enda läromedlet som utgår från hela talade uttryck där samtliga språkliga komponenter ingår.