Förlagets beskrivning

Ett läromedel i biologi, fysik och kemi för skolår 4-6. Böckerna förklarar olika samband i naturen och ger eleverna användbara begrepp så att de kan förstå och förklara sin omgivning. Intresseväckande fakta används för att beskriva olika företeelser. I särskilda avsnitt om vatten, luft, kyla och värme samt kol och ämnen som innehåller kol behandlas enkla kemiska och fysikaliska fenomen.