Förlagets beskrivning

Serien Favorit matematik är ett basläromedel i matematik. Materialet kommer från Finland där det är uppskattat för strukturen och de goda resultaten hos eleverna. Materialet är helt anpassat efter Lgr 11.

I Favorit matematik arbetar alla elever samtidigt med samma lektion. Det finns två sidor för genomgång och färdighetsträning och två extrasidor, ÖVA och PRÖVA till varje lektion. Den matematiska progressionen är grundlig och ger goda kunskaper i matematik.

Mera Favorit matematik 5B är, till skillnad från tidigare delar i Favorit matematik-serien, en bok där eleverna arbetar och skriver i ett separat räknehäfte. I Bas Favorit matematik 5B skriver eleverna sina svar i boken.

Facit till Mera Favorit matematik 5B finns i lärarhandledningen samt i lärarhandledningens digitala del.

Genom en kod i boken får eleverna tillgång till en digital bok där instruktioner och ramberättelsen finns inläst. Berättelsen hjälper eleverna att fundera kring matematik. Koden är giltig i 4 år från det att du aktiverar den.