Förlagets beskrivning

Räkneuppgifterna (140 st) har anknytning till en mans dagliga liv. Alla fyra räknesätt tränas separat och tillsammans. Eleverna kan göra uträkningar i boken. Facit medföljer.

Framtagen för särvuxelever, men passar även gymnasiesärskola.