Förlagets beskrivning

Boken består av flera olika matematiska problem. Använd gärna problemen som introduktion till ett arbetsområde, som hemuppgift eller som extra diskussionsuppgift i klassrummet. Matteproblemen kan också användas som gruppuppgifter. Eleverna får jämföra sina lösningar,  förklara och argumentera för sitt tänkande. Några av problemen är så kallade öppna uppgifter, där det finns flera möjliga svar.

I den nya läroplanen och i de nationella proven i matematik för läggs det stor vikt vid elevernas förmåga att lösa elevnära problem, samt att kunna pröva och välja lösningsmetoder.

Materialet är ett kopieringsunderlag.