Förlagets beskrivning

Lättläst träteknik består av sju fristående kapitel i ämnet träteknik samt ett facit.
I materialet beskrivs de vanligaste verktygen, maskinerna, materialen, beslagen,
skruvarna med mera som används i ämnet träteknik. De delar av läromedlet som
behandlar det praktiska arbetet kräver handledning av yrkeskunnig personal.
Varje ämne innehåller repetitionsfrågor. I ett gemensamt facit finns samtliga svar
samlade. Kapitlen är skrivna med korta meningar och är rikt illustrerade.