Förlagets beskrivning

Lättläst om e-post är en lättläst instruktionsbok om hur man använder e-post. Eleven lär sig använda e-post, bland annat att skapa ett e-postkonto samt att öppna, läsa och skicka e-post. I boken finns även information om risker och säkerhet gällande e-post

Texten är skriven i lättläst form och riktar sig i första hand till personer med stora inlärningssvårigheter. I slutet av boken finns även en ordlista över e-postrelaterade ord och begrepp som används i boken, med lättlästa förklaringar.