Förlagets beskrivning

Läroboken presenterar med enkel text och foton i färg de vanligaste lantbruksdjuren. Boken tar även upp skötsel, utfodring, avel m.m. Kapitlen avslutas med förslag på arbetsuppgifter och diskussionsämnen.