Förlagets beskrivning

Sveriges landskap presenteras i bokstavsordning på vardera två uppslag.

Karta och faktaruta inleder och teckningar lyfter fram något typiskt eller intressant för landskapet. Natur, näringsliv, kultur och landskapens vapen, blomma och djur beskrivs i text och bild – både viktigt och roligt att veta.