Förlagets beskrivning

Just Stuff är ett läromedel för engelska som stöttar och förenklar språkinlärningen för elever som läser extra engelska, t.ex. språkvalsengelska. Materialet är gjort med speciell medvetenhet om vad som hjälper elever med läs- och skrivproblematik. Den anpassningen underlättar inlärningen för alla elever. Ytterligare en anpassning består i att eleverna erbjuds olika sätt, utöver det skriftliga, att visa att de kan och förstår.