Förlagets beskrivning

Baseras på räknelistor med tydlig struktur och progression (jfr IntensivLäsning). Används för automatisering av addition och subtraktion 11-20 parallellt. Eleven ser tydliga talmönster och kan arbeta igenom ett tal åt gången på fyra olika svårighetsnivåer. Kopieringsmaterial (pdf), 268 sidor + separat facit.