Läslov vecka 44

Skolverket och Läsrörelsen ger inspiration och stöd i hur du kan väcka läslusten hos dina elever och arbeta läsfrämjande. Att uppmärksamma läslovet vecka 44 kan vara en del i det arbetet.

Det finns olika sätt att få ta del av en skönlitterär text. Det kan ske via synen, hörseln eller känseln. Här nedan ges några exempel där du kan hitta skönlitterära böcker i olika format som kan läsas på olika sätt. Det ges även exempel på några förlag som fokuserar på att ge ut böcker inom kategorin lättläst.

Läs mer om Läslov

Böcker i olika format

Förlag som fokuserar på lättläst

Digitala verktyg

Senast ändrad: 2022-10-25