Matematik för elever med dövhet och hörselnedsättning

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Tre illustrerade Studi figurer.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Ur läroplan för specialskolan (reviderad 2019)

Exempel på läromedel

Bilden visar rubriken 1 2 3 A B C Räkna skriva läsa Webbaserat

123-Räkna

webbutiken.spsm.se - 123-Räkna  innehåller grundläggande fakta och övningar för inlärning av matematik för nybörjare och möjliggör utveckling av taluppfattning och ett...
Framsida Sifferboken Film

Sifferboken

webbutiken.spsm.se - Sifferboken av Jan Lööf är här översatt till teckenspråk. Det är en berättelse om en professor och en flicka och om djur som räknas och som lär sig...
Framsida Lolos mattekalas Film

Lolos mattekalas

www.lolosmatte.se - Lolos mattekalas är ett spännande läromedel i matematik för lågstadiet baserat på Lgr11 där ambitionen är att förklara matematiska begrepp på ett...
Framsida Livet i mattelandet teckenspråkstolkat Film

Livet i Mattelandet - teckenspråkstolkat

urplay.se - En serie för barn där matematiska begrepp och räknestrategier presenteras på ett roligt och lärorikt sätt. Välkommen till landet där matematiken be...
Framsida Händernas värld Webbaserat

Händernas värld

www.handernasvarld.se - Händernas Värld är ett nybörjarmaterial i teckenspråk som kan anpassas till olika elevgrupper. Inlärningen kan ske med både ljud, bild, tecken och...
Framsida Memory Webbaserat

Memory

memory.spsm.se - Läromedlet ”Memory” är ett interaktivt webbläromedel på teckenspråk som innehåller digitala memory-spel i flertalet kategorier så som siffror, länd...
Framsida Favorit matematik Tankenötter Häfte

Favorit matematik Tankenötter 2 B

www.studentlitteratur.se - I det här häftet möter eleverna tankenötter och klurigheter. Uppgifterna hjälper till att fördjupa lärandet genom att utveckla matematiska färdighe...

Laborativt material

Framsida Numicon Laborativt material

Numicon

www.liber.se - Numicon är ett multisensoriskt undervisningsprogram med laborativt material.  Det laborativa materialets funktion är att lyfta fram det matematiska...
Framsida Pengatärningen Laborativt material

Pengatärningen

www.betapedagog.se - Pengatärningen innehåller tips och idéer till hur ni kan använda tärningen. Träna addition, subtraktion och multiplikation. Många tillfällen att tr...

Exempel på lärarmaterial

Framsida Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsater Webbaserat

Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser

www.skolverket.se - Sedan den 1 juli 2019 gäller bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. Syftet med garantin är att elever i behov av extra anp...
Framsida Bedömningsstöd i matematik i specialskolan Webbaserat

Bedömningsstöd i matematik i specialskolan

www.skolverket.se - Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning i årskurs 1–3 Det finns ett obligatoriskt bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet matematik...
Framsida Att lära matematik ute 2 Bok

Att lära in matematik ute 2

www.outdoorteaching.com - Med Att lära in matematik ute 2 vill vi lyfta fram det nya, samtidigt som de gamla favoriterna finns kvar, de flesta med nytt innehåll. Denna bok...
Framsida Mattetavlan App

Mattetavlan

www.leripa.se - Mattetavlan är ett interaktivt verktyg för undervisning i grundläggande matematik. Den innehåller flera olika verktyg för att stärka förståelsen av...
Senast ändrad: 2021-02-15