Teknik

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för sam­hällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit nyfi­kenhet och en strävan att uppfylla behov eller lösa problem som uppstått. Kun­skaper om den teknik som omger oss och hur den formas och förändras kan bidra till utveckling av nya kreativa lösningar och ett ansvarsfullt sätt att för­hålla sig till teknik. Sådana kunskaper är betydelsefulla i vår tid då det ställs hö­ga krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet, samtidigt som många av dagens samhällsfrågor har inslag av teknik.

Exempel på läromedel

Exempel på lärarmaterial

Senast ändrad: 2022-12-21