Undervisning på distans

När du ska välja ett digitalt läromedel lämpligt för distansundervisning är det viktigt att tänka på vilket sätt och för vem läromedlet är tillgängligt. I det här inspirationsområdet finns det exempel på webbaserade läromedel och deras tillgängliggörande läromedelsegenskaper, till exempel om det går att styra innehållet på olika sätt (alternativa styrsätt), eller om det går att göra individuella inställningar för elever med olika behov.

För många är det även viktigt att texten är inspelad med mänsklig röst eller att det går att få texten uppläst av en talsyntes. Tänk noga igenom vad dina elever behöver för stöd i sin inlärning innan du beställer ett webbaserat läromedel. Genom att klicka på de listade läromedlen kan du läsa mer om på vilket sätt de är tillgängliga. Ta även del av de färdigfiltrerade söktipsen längst ner på sidan. 

Exempel på läromedel

Söktips

Senast ändrad: 2022-06-28