Undervisning på distans

Illustrerad person sitter vid en dator.

När du ska välja ett digitalt läromedel lämpligt för distansundervisning är det viktigt att tänka på vilket sätt och för vem läromedlet är tillgängligt. I det här inspirationsområdet finns det exempel på webbaserade läromedel och deras tillgängliggörande läromedelsegenskaper, till exempel om det går att styra innehållet på olika sätt (alternativa styrsätt), eller om det går att göra individuella inställningar för elever med olika behov.

För många är det även viktigt att texten är inspelad med mänsklig röst eller att det går att få texten uppläst av en talsyntes. Tänk noga igenom vad dina elever behöver för stöd i sin inlärning innan du beställer ett webbaserat läromedel. Genom att klicka på de listade läromedlen kan du läsa mer om på vilket sätt de är tillgängliga. Ta även del av de färdigfiltrerade söktipsen längst ner på sidan. 

Exempel på läromedel

All in omslagsbild Webbaserat

All in - Onlinebok

hittalaromedel.spsm.se - All In hjälper elever på introduktionsprogrammen att uppnå gymnasiebehörighet i engelska. Boken tränar alla de olika färdigheter eleverna behöver b...
Digilär Biologi för gymnasiet. Webbaserat

Digilär Biologi för gymnasiet

hittalaromedel.spsm.se - Digilär Biologi är heltäckande och heldigitala läromedel som utgår från det centrala innehållet i kursplanen. Läromedlet är baserat på Natur & Kult...
Ellära. Webbaserat

Ellära

hittalaromedel.spsm.se - Boken Ellära är skriven för att passa alla som behöver teoretiska och praktiska grundkunskaper om elektriska principer. Spänning, ström och resista...
Guldspår i språket - Elevpaket (Bok + digital produkt). Tryckt form + webbaserat

Guldspår i språket - Elevpaket (Bok + digital produkt)

hittalaromedel.spsm.se - Guldspår är en tryckt bok där det medföljer en kod för inloggning till digital del. I den digitala delen finns texten inspelad text i form av mänsk...
NOKFlex. Webbaserat

NOKflex Matematik 5000 Kurs 1a Gul

hittalaromedel.spsm.se - Innehållet är baserat på Matematik 5000-böckerna. Röd och Gul serie för yrkesprogrammen samt introduktionsprogrammen följer kurs a-spåret. I NOKfle...
NE Religionskunskap 1. Webbaserat

NE Religionskunskap 1

hittalaromedel.spsm.se - NE religionskunskap 1 utgår från elevens vardag och erfarenheter. Förutom egenskaperna Inspelad text, Individuella inställningar och Tydlig layout ...
Omslagsbild Perspektiv på samhällskunskap 1-3 Webbaserat

Perspektiv på samhällskunskap 1-3 - E-bok Daisy text, ljud och bild

hittalaromedel.spsm.se - Perspektiv på samhällskunskap 1-3 är en tryckt bok där det finns en tillgängliggjord version i form av en E-bok Daisy text, ljud och bild. Det här...
Gleerups Impuls Fysik 1 Digitalt läromedel Webbaserat

Gleerups Impuls Fysik 1 Digitalt läromedel

hittalaromedel.spsm.se - Impuls Fysik 1 är ett heltäckande digitalt läromedel i fysik för gymnasieskolan, skapat i enlighet med styrdokumenten i Gy11. Film och bild ger ett...
Svenska impulser 1. Webbaserat

Svenska impulser 1, upplaga 2

hittalaromedel.spsm.se - Svenska impulser 1 innehåller kapitel om muntlig och skriftlig framställning, litteratur och språk. Boken undervisar eleverna i strategier för läsn...

Söktips

Illustration av flicka med förstoringsglas.

Webbaserade läromedel för gymnasieskolan

hittalaromedel.spsm.se - Ta del av fler webbaserade läromedel för gymnasieskolan.  Sökningen ger exempel på läromedel med egenskaperna: Alternativa styrsätt Individuella in...
Illustration av flicka med förstoringsglas.

Webbaserade läromedel för gymnasieskolan på teckenspråk

hittalaromedel.spsm.se - Ta del av fler läromedel på teckenspråk för gymnasieskolan.  Sökningen ger exempel på läromedel med egenskapen: Teckenspråk. Du kan själv lägga til...
Illustration av flicka med förstoringsglas.

Webbaserade läromedel för gymnasieskolan, lättläst och tydlig layout

hittalaromedel.spsm.se - Ta del av fler webbaserade läromedel för gymnasieskolan.  Sökningen ger exempel på läromedel med egenskaperna: Lättläst Tydlig layout. Du kan själv...
Senast ändrad: 2020-12-09