Naturkunskap

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i naturvetenskap. De ska även utveckla förmågan att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll. Eleverna ska utveckla förståelse för hur naturvetenskapliga kunskaper kan användas i yrkesliv och vardagsnära situationer, för att göra personliga val och ställningstaganden.

Gröna händer.

Utifrån aktuella frågeställningar och företeelser ska undervisningen ge eleverna möjlighet att använda naturvetenskapliga kunskaper och arbetsmetoder. Det betyder att samtidigt som undervisningen ska behandla olika innehåll som till exempel miljö- och klimatfrågor, jordens resursfördelning, kretslopp, hälsa eller genmodifiering ska den också påvisa hur dessa frågor kan hanteras utifrån ett naturvetenskapligt förhåll­ningssätt.

Genom att få diskutera och utforska frågor med samhällsanknytning ska eleverna ges möjlighet att befästa, fördjupa och utveckla naturvetenskapliga kunska­per. Detta för att kunna möta, förstå och påverka sin samtid.

Undervisningen ska ge eleven möjlighet att använda digital teknik och andra verktyg för att söka och uppnå kunska­per i naturvetenskap.

  • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.

Ur Gy11

Exempel på läromedel

Tre giraffer på en strand med himlen i bakgrunden. Onlinebok

Frank Blå Naturkunskap 1 a 1 Onlinebok

www.liber.se - Frank Blå tar avstamp i hur naturvetenskapen och det vetenskapliga arbetssättet utvecklats fram till idag. Den växande kunskapen om energi, materia...
Spår av bildäck, fotspår av gräs. Digitalbok

Insikt Naturkunskap

hittalaromedel.spsm.se - Naturkunskapsläromedlet för gymnasiet som får eleverna att koppla teori till verklighet och hitta egna insikter. Uppmuntrar till egen reflektion oc...
En kvinna står i förgrunden och pekar ut mot ett berg av platsflaskor och annat av plast. Film

Strömmar av plast

skola-kommun.hsr.se - Varje år flyter det upp mängder med plast på Bohusläns stränder. Hur mycket är det? Vart kommer det ifrån? Vilka blir konsekvenserna för djur och...
En groda tittar upp i vattnet. Interaktiv bok

Synpunkt 1a1 Interaktiv bok

www.gleerups.se - Synpunkt 1a1 Interaktiv elevbok är ett digitalt lärverktyg i naturkunskap för gymnasieskolans yrkesförberedande program. I Synpunkt 1a1 Interaktiv...
Senast ändrad: 2020-12-09