Matematik, geometri

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematiska begrepp och metoder samt förmåga att använda dessa. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att använda olika strategier för att lösa matematiska problem. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förståelse för matematik som en undersökande och kreativ verksamhet.

Geometri.

Bilden ovan är hämtad från GeoGebra

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda matematik i olika sammanhang som kan uppstå i vardagen och i yrkeslivet. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda digital teknik och andra redskap som kan användas för att lösa matematiska problem.

Undervisningen i matematik ska vara av undersökande karaktär och utgå från vardags- och yrkesrelaterade företeelser. Undervisningen ska också stärka elevernas tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Geometri

  • Egenskaper hos och representationer av två- och tredimensionella geometriska objekt, till exempel rektangel, cirkel och klot.
  • Geometriska begrepp som används i vardags- och yrkeslivet, till exempel omkrets, area och volym.
  • Metoder för mätning och beräkning av storheter som används i vardags- och yrkeslivet, till exempel längd och area.

Ur Lgy13

Exempel på läromedel

Elever skriver på skrivtavlan. Webbaserat

Digilär Matematik för gymnasiet

digilär.se - Digilär Matematik för gymnasiet är ett digitalt basläromedel under utveckling. Materialet utgår ifrån det centrala innehållet i matematik kurs 1 oc...
Texten WebMath. Webbaserat

WebMath

hittalaromedel.spsm.se - WebMath omfattar animerade lektioner och är heltäckande från det mest elementära i åk 1 på grundskolan till Integraler på gymnasiet. Det är en samm...
Svetslågor, en dator och en matematisk tabell. Tryckt form

Matematik M 1a

hittalaromedel.spsm.se - M-serien är en matematikserie för gymnasieskolan som täcker samtliga gymnasieprogram. Den passar även för vuxenutbildning och basår. Framställninge...
Fotografier på bland annat två hästar, ett litet barn som går och en äldre persons händer. Onlinebok

Matematik 1 a

hittalaromedel.spsm.se - Matematik 1a - program, uppdrag, modeller är avsedd för gymnasiets yrkesförberedande program. Läromedlet är utformat så att eleverna kan arbeta i s...

Exempel på program och verktyg

Mattetecken. Datorprogram

Mattetecken

oribisoftware.com - Programmet Mattetecken gör det enklare för dig att skriva många av de specialtecken som används inom matematik och naturvetenskap. Programmet visas...
Pekplatta med geometriska figurer på. App

GeoGebra

itunes.apple.com - Grafräknaren för funktioner, geometri, algebra, analys, statistik och 3D-matematik.
Ett skärmtangentbord med siffror och matematiska tecken. Datorprogram

Matematiska tecken

www.makis.st - Programmet Matematiska tecken gör det enkelt att i Microsoft Word skriva in många av de specialtecken som används inom matematik och naturvetenskap...

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2020-12-09