Svenska - Strategier för läsning

Undervisningen i ämnet svenska ska bland annat bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Eleverna ska ges möjlighet att behandla följande innehåll:

Berättande texter och sakprosatexter

  • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Språkbruk

  • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Ur Lgr11

Exempel på läromedel

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-06-28