Använd kategorier för att filtrera din sökning

Svenska - Strategier för läsning

Undervisningen i ämnet svenska ska bland annat bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.
Läser på en läsplatta.

Eleverna ska ges möjlighet att behandla följande innehåll:

  • Berättande texter och sakprosatexter

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

  • Språkbruk

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Ur Lgr11

Här nedan hittar du exempel på läromedel som har fokus på läsförståelse och lässtrategier.

Exempel på läromedel

Senast ändrad: 2019-10-16