Svenska - Strategier för läsning

Undervisningen i ämnet svenska ska bland annat bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Läser på en läsplatta.

Eleverna ska ges möjlighet att behandla följande innehåll:

Berättande texter och sakprosatexter

  • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Språkbruk

  • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Ur Lgr11

Här nedan hittar du exempel på läromedel och lärarlitteratur.

Exempel på läromedel

Texten Stegen och fyra små fotsteg ovanför. På framsidan på boken står också "Tala med texten 1". Bok och cd

Stegen - Tala med texten 1

hittalaromedel.spsm.se - Stegen vänder sig till unga vuxna som av olika anledningar behöver extra träning i svenska språket. Böckerna kan användas i svenska som andraspråk,...
Närbild på en tjej som ligger i gräset och läser en bok. Bok

Läsförståelse C

www.studentlitteratur.se - I Läsförståelse tränas eleverna till att bli aktiva läsare – läsare som kopplar textens innehåll till egna erfarenheter och anpassar läsningen efte...
En datorskärm med en övning där man ska läsa en text och lyssna på texten om man vill. Webbaserat

Tiki Reader 1-3

www.tikireader.se - I Tiki Reader ligger fokus på läsförståelse. Målet är att eleverna ska kunna läsa allt längre texter och förstå vilket innehåll de förmedlar – både...
Film med en datorskärm i närbild. På skärmen står ett ord där några bokstäver saknas. På undertexten i filmen står: "Eleven får tidigt känslan av att lyckas, vilket ger självförtroende". Webbaserat

Lexia Provia

www.lexiaprovia.se - Lexia och Provia är välkända program för elever med dyslexi och andra språkliga betingade inlärningssvårigheter. Nu finns Lexia Provia online, där...
Omslagsbild Digilär Svenska och Sva för årskurs 7-9 Webbaserat

Digilär

hittalaromedel.spsm.se - Digilär Svenska & Sva för högstadiet är ett komplett och fylligt digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för svenska och sva för årsk...
Senast ändrad: 2021-02-22