Matematik, algebra

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Algebra.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens utrrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Algebra

  • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
    Ur Lgr11

Här finns exempel på läromedel som kan vara tillgängliga på olika sätt, bland annat genom att de;

  • går att lyssna på och följa med i texten samtidigt
  • går att anpassa individuellt med hjälp av olika funktioner
  • finns på olika medier, som exempelvis film
  • har uppgifter på olika nivåer

Exempel på läromedel

Tre illustrerade Studi figurer. Webbaserat

Studi.se - Algebra

www.studi.se - Studi.se är ett flerspråkigt digitalt läromedel med syftet att bland annat ge elever chans att lära sig på sitt starkaste språk, ge lärare stöd att...
En låda med halvöppet lock. Inuti lådan tittar två stora ögon fram. App

DragonBox Algebra

dragonbox.com - DragonBox Algebra undervisar algebra på ett intuitivt och effektivt sätt. Algebra är representerad med föremål som gradvis ersätts med reella tal o...
Texten InterMatte. Webbaserat

InterMatte

www.intermatte.se - InterMatte är ett komplett digitalt läromedel i matematik för årskurs 6-9 och kan användas som basläromedel. Det innehåller bland annat filmer med...
Texten Medveten Matte i en cirkel. Tryckt bok

Medveten matte Algebra och ekvationer

www.logistikteamet.se - Arbetsmetoden i Medveten Matte startar med en problemlösningsuppgift. De går att lösa på flera olika sätt, på olika nivå, och omfattar flera förmåg...
Skärmen på en pekplatta med texten Uppdrag matte på. Webbaserat

Uppdrag Matte 9

hittalaromedel.spsm.se - Uppdrag: Matte är en matteserie för 7-9. Serien erbjuder två olika sätt att arbeta med matten: "Uppdrag" och "Räkna på". I Uppdragen betonas den ti...
Texten WebMath. Webbaserat

WebMath

hittalaromedel.spsm.se - WebMath omfattar animerade lektioner och är heltäckande från det mest elementära i åk 1 på grundskolan till Integraler på gymnasiet. Det är en samm...
Ett huvud sticker upp bakom en skylt där det står Interaktiv på. Webbaserat

Vektor Interaktiv Elevbok åk 8

hittalaromedel.spsm.se - Varje grundbok är uppdelad i ett antal kapitel. De har en tydlig struktur och du kan hela tiden förstärka med extramaterial från lärarhandledningen...
Senast ändrad: 2021-01-27