Engelska

Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur i engelska för grundskolan åk 7-9. Du hittar också länkar till webbplatser och rapporter där du kan läsa mer. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Figurer pratar med varandra.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

Ur det centrala innehållet finns text som handlar om Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

  • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Ur Lgr11

Exempel på läromedel

En person som dyker under vattenytan. Onlinebok

All in

hittalaromedel.spsm.se - All In är avsedd för de elever som behöver uppnå slutbetyg i engelska i åk 9. Med All In ger du dina elever möjlighet att repetera, befästa och vis...
Innehållstext på engelska; vocabulary, writing... Tryckt form

Reparationskurs Engelska

www.gleerups.se - Reparationskurs engelska passar dig som söker ett tydligt, metodiskt och praktiskt läromedel för Introduktionsprogrammet. För elever som behöver tr...
Många små kort med illustrationer av olika slag. Kortspel

Språklek på engelska

www.utbildningsstaden.se - Kortspelet tränar engelskan muntligt med 110 oregelbundna verb. Det kan användas på olika kunskapsnivåer och på olika vis för att "sätta" kunskapen...
En sittande tjej med korslagda ben som lutar sig mot en färgglad mur. Tryckt form

Top Up 2

hittalaromedel.spsm.se - Top Up 2 är en allt-i-ett-bok med tjugo kapitel. Texterna är intressanta och spännande - specialskrivna för elever som behöver extra stöd. Övningar...
Vingarna på en fjäril och texten Interaktiv rakt över fjärilen. Interaktiv bok

Wings 7 Workbook Interaktiv

www.nok.se - Basläromedel i engelska för årskurs 7-9 som utgår från individen. Texttyper av varierande längd och svårighetsgrad som kan anpassas efter elevens...

Exempel på verktyg

En uppslagen bok som någon bläddrar i.

Gustavas ordböcker

www.studentlitteratur.se - Gustavas ordböcker har olika sökmöjligheter. Med hjälp av ett inbyggt program som ger förslag på rimliga ord med rätt stavning, kan man hitta rätt...
Omslagsbild SpellRight

SpellRight

oribi.se - SpellRight är ett rättstavningsprogram utvecklat för svenskspråkiga personer som skriver på engelska. Programmet rättar grava stavfel, lättförväxla...

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2021-02-22