Teckenspråk för hörande

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ger också större möjligheter att ingå i skilda sociala och kulturella sammanhang. Kunskaper i teckenspråk är en förutsättning för att på ett naturligt sätt kunna verka bland döva och andra teckenspråkiga.

Teckenspråk för hörande.

Genom undervisningen i ämnet teckenspråk för hörande ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • avläsa och förstå teckenspråk och olika slags teckenspråkiga texter,
  • formulera sig och kommunicera på teckenspråk,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda på teckenspråk,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, samt
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser bland döva och andra teckenspråkiga i olika sammanhang och situationer, nationellt och internationellt.

Avläsa - reception

  • Samtal och dialoger
  • Språkliga företeelser som tecken, bokstavering, satsbyggnad, fasta orala komponenter och icke-manuella signaler i det språk som eleverna möter.

Teckna och samtala - produktion och interaktion

  • Bokstavering, tecken, fasta orala komponenter, icke-manuella signaler och satsbyggnad för tydlig kommunikation.

Ur Lgr11

Exempel på läromedel

Spsm play. Webbaserad

SPSM Play

webbutiken.spsm.se - Nu kan du och dina elever att kunna ta del av Specialpedagogiska skolmyndighetens läromedelsvideor på teckenspråk i mobiler, pekplatta och datorer...
Person håller i en jordglob. Människor i bakgrunden håller upp händerna. Webbaserat

Händernas värld

webbutiken.spsm.se - I det digitala läromedlet Händernas Värld finns 10 avsnitt i olika nivåer som tar upp grammatiska områden i teckenspråket, allt från bokstäver, sif...
Händer håller upp en läsplatta. Webbaserat

Teckenspråk Online

webbutiken.spsm.se - Teckenspråk Online ger elever möjlighet att lära sig svenskt teckenspråk på distans. Eleverna ges möjlighet att själva välja var och när de vill tr...
Ett hus. Webbaserat

Mitt hem

webbutiken.spsm.se - Det här programmet är tänkt för dig som vill veta vad sakerna i ditt hem heter. Du kan välja att arbeta med både teckenspråk och svenska. Rubriker,...
Rekord. Dvd/cd-rom

Rekord - Teckenspråk för nybörjare

webbutiken.spsm.se - Läromedlet innehåller 16 rekord hämtade ur Guinness World Records™ böcker från åren 2008 och 2009 översatta till teckenspråk. Till varje rekord fin...
Stjärntema. Webbaserat

Stjärntema Miljö och Vatten

webbutiken.spsm.se - Böckerna behandlar områdena Miljö och Vatten och är skrivna på olika sätt såsom skönlitteratur och fakta. Böckerna är uppbyggda i 11 svårighetsnivå...
Vägen mot språken. Webbaserat

Vägen mot språken

webbutiken.spsm.se - Det här programmet är tänkt för dig som är nybörjare och vill lära dig att teckna, skriva och läsa. Programmet är indelat i tre olika områden: Alfa...

Exempel på annat material

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2020-12-09