Teckenspråk för hörande

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ger också större möjligheter att ingå i skilda sociala och kulturella sammanhang. Kunskaper i teckenspråk är en förutsättning för att på ett naturligt sätt kunna verka bland döva och andra teckenspråkiga.

Teckenspråk för hörande.

Genom undervisningen i ämnet teckenspråk för hörande ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • avläsa och förstå teckenspråk och olika slags teckenspråkiga texter,
  • formulera sig och kommunicera på teckenspråk,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda på teckenspråk,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, samt
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser bland döva och andra teckenspråkiga i olika sammanhang och situationer, nationellt och internationellt.

Avläsa - reception

  • Samtal och dialoger
  • Språkliga företeelser som tecken, bokstavering, satsbyggnad, fasta orala komponenter och icke-manuella signaler i det språk som eleverna möter.

Teckna och samtala - produktion och interaktion

  • Bokstavering, tecken, fasta orala komponenter, icke-manuella signaler och satsbyggnad för tydlig kommunikation.

Ur Lgr11

Exempel på läromedel

Exempel på annat material

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-05-06