Matematik, geometri

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Lärportalen för matematik från Skolverket.

Bilden ovan är tagen från Lärportalen för matematik från Skolverket.

Geometri

  • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  • Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Ur Lgr11

Exempel på läromedel och annat material

Geometriska former placerade bredvid varandra. Laborativt material

Vikbara geometriska figurer

hos.se - Uppsättning med 12 fällbara tvådimensionella figurer som kan göras till tredimensionell form. Kub, cylinder, kon, triangulärt prisma, fyrkantig pyr...
Elever använder magnetiska kort på en tavla. Laborativt material

Mönsterbitar magnetiska

www.betapedagog.se - Tränar spatialt seende, lär er namnen på geometriska figurer. Visualiseringsövningar, övningar i symmetri och problemlösning. Övar upp finmotoriken...
Geobräde dubbelsidigt Laborativt material

Geobräde dubbelsidigt

www.lar-lek.se - Ett dubbelsidigt geobräde med 11 x 11 piggar på ena sidan och isometriskt mönster på andra sidan.
Bildtext saknas Bok

Mönster och geometri

hittalaromedel.spsm.se - Framsteg i matematiken är serie arbetsböcker som har sin utgångspunkt i läroplanen, Lgr 11. Med hjälp av de sju arbetsböckerna kan du undervisa på...
Bildtext saknas Webbplats

Webmath

hittalaromedel.spsm.se - Den pedagogiska idén som ligger till grund för WebMath bygger på att man via internet ska kunna tillgodogöra sig hela grundskolans och gymnasiets...
Bildtext saknas Bok

Matterepet, Enheter och geometri

www.liber.se - Matterepet ingår i en serie häften som kan användas för att repetera viktiga moment inför de nationella proven i matematik för skolår 5 eller för a...
På bilden ser du sju olika kort ur en kortlek, på korten finns det bilder som visar olika symboler, volymer och vikt. Laborativt material

Mattekortlek - enheter

sica.nordiskehandel.cloud - Ett roligt sätt att träna den ibland jobbiga omvandlingen mellan olika enhetsstorlekar. Spela t.ex. memory och leta efter kortet som motsvarar fem...
Senast ändrad: 2021-01-29