Svenska - Sagor

I undervisningen ska eleverna möta samt få utveckla kunskaper om skön­litte­ratur från olika tider och skilda delar av världen. Eleverna ska ges möj­lig­het att läsa, analysera och resonera om skönlitterära verk i olika genrer. Under­vis­ningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika for­mer av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat este­tiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den eg­na identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Exempel på läromedel och digitala lärresurser

Appar - att spela in film, skapa egna böcker

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2023-02-17