Modersmål

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Elever i ett klassrum.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på modersmålet. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden.

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna exempelvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
  • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande.
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Läsa och skriva

  • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Tala, lyssna och samtala

  • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Exempel på läromedel

Exempel på läromedel och digitala lärresurser

Exempel på lärarmaterial

Senast ändrad: 2022-03-09