Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, på tidig nivå

Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur i Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, på tidig nivå. Du hittar också länkar till webbplatser och rapporter där du kan läsa mer. Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.

En datorskärm med bilder på skärmen. Bredvid skärmen finns en pratbubbla och en manöverkontakt.

Bilden ovan: Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2015

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera.

Mål och riktlinjer

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Förskollärare ska ansvara för att varje barn

  • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik.

Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

Vi ska möta varje barn efter deras individuella behov och förutsättningar. För att en Alternativ och kompletterande kommunikation ska bli optimal, behövs en kunnig och stödjande omgivning som möjliggör kommunikation genom att tolka/förstå, besvara och utveckla alla vägar runt barnet.

Vi har valt att ta fram förslag på olika former för kommunikation, exempelvis trycka hända program, ljudpussel, bilder, symboler och tecken. Det är viktigt att komma ihåg att ge barnet rika möjligheter att bli medvetet om att det med kommunikation kan påverka sin egen omgivning.

Exempel på pedagogiskt material

Ett hjärta, en elefant, en skattkarta, en hamburgare... App

Hippi 2

www.leripa.se - Hippi 2 består av sex olika sorters övningar. Appen avser att träna se detaljer, höra ett ord och koppla det till en bild, minnesträning och uppmär...
En flicka leker med hink och spade i sandlådan och en man håller en stor hink. Datorprogram

Kan Själv

www.kenartmedia.com - Ett trycka – bygga – hända program med inställningar som anpassats för barn och elever med olika behov. Målgruppen är elever på träningsskolor, sär...
En uppslagen bok med bilder och text i och stjärnor i olika färger ovanför boken. App

Speciella berättelser

itunes.apple.com - Speciella Berättelser gör det lätt att skapa dina egna berättelser, innehållande text, bilder och ljud, på Apple iPad, iPhone och iPod touch. Du ka...
Siluetter av två personer i halvbild. En svensk flagga i cirkelformat och en partbubbla ovanför siluetterna. App

Svenska Avaz Pro

itunes.apple.com - Appen Avaz har utvecklats för barn som är inte har något tal eller som har svårt att tala. Avaz har utformats med visionen att göra varje röst hörd...
En datorskärm med bilder på skärmen. Bredvid skärmen finns en pratbubbla och en manöverkontakt. Program

SymWriter 2

www.symbolbruket.se - SymWriter 2 är ett flexibelt och motiverande verktyg som gör det möjligt för personer att kunna skriva dokument oavsett läs- och skrivkunnighetsniv...
Pratbubbla som det står "Speak" i och en tryckkontakt som det står "Tap" på. App

Tap Speak Sequence

itunes.apple.com - Appen fungerar som talapparaten Step-by-Step. Du trycker på skärmen eller en extern kontakt för att läsa upp ett inspelat meddelande eller en video...
Ett hus på hjul. I de tre fönstren tittar olika djur ut. App

Vem där?

itunes.apple.com - "Vem där?" är en ”trycka -hända” app. Den fungerar så att ett tryck var som helst på skärmen startar en animation. Den tränar därför orsak-verkan p...
Dragspel, gitarr, trummor och toner. App

Video Touch - Musikinstrument

itunes.apple.com - 50 videos som underhåller och utbildar ditt barn! När barnet väljer ett musikinstrument (gitarr, piano, saxofon osv.) får ditt barn se videoklipp p...
Texten Widigt Go. App

Widgit Go

itunes.apple.com - I Widgit Go SE kan man skapa upplägg att använda för kommunikation, språkutveckling och stimulans. Man har också möjlighet att skriva enkla dokumen...

Exempel på lärarmaterial

Senast ändrad: 2020-12-09