Leka och lära med digitala verktyg

Förskolans värdegrund och uppdrag: Utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Borstar tänderna på figur.

Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera.

Mål och riktlinjer

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.
  • Förskollärare ska ansvara för att varje barn.
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18

Exempel på appar

En video på en man som åker skateboard på en asfalterad väg. App

iMovie

itunes.apple.com - Skapa filmer och bildberättelser. Med iMovie kan du berätta dina historier. Du kan också bläddra i ett videobibliotek, dela dina favoritögonblick o...
Till vänster en bild på en blomma. Till höger lösa pusselbitar som föreställer olika delar av blomman. App för iOS

Jigzo HD

itunes.apple.com - Skapa pussel med egna bilder eller från de bilder som redan finns. Fyra svårighetsgrader gör olika pussel utmanande för både barn och vuxna. Dra pu...
Ur Puppet Pals. En scen med två moln i taket. App

Puppet Pals HD

itunes.apple.com - Gör din egen saga/teater med animation och ljud direkt! Skapa skådespelare och bakgrunder från dina foton och spela in. Rörelser och ljud spelas in...
Två handdockor gjorda av strumpor. App

Sock Puppets – Dockteater med strumpor

itunes.apple.com - Med Sock Puppets kan man på ett enkelt sätt spela in egen dockteater med många olika slags dockor, bakgrunder och rekvisita. Dockorna kan röra på s...
Menyval ur Story Wheel; Rymnden och Riddare och prinsessor. App

Story Wheel – Stimulera fantasin för bättre berättande

itunes.apple.com - Med den här appen kan barnen få inspiration till att berätta historier och sagor. Barnen kan skapa berättelser tillsammans. Det finns förslag på te...
Senast ändrad: 2020-12-09