Trycka - hända - appar

Appar för yngre barn som behöver få leka och träna in orsak och verkan.

Bildtext saknas

Barn som har försämrade möjligheter till aktivitet och kommunikation på grund av flerfunktionsnedsättning behöver extra stöd i sin vardag. Begränsningar att skaffa egna erfarenheter av sin omgivning kan göra det svårt att bygga upp en fungerande begreppsvärld.

Enkla appar kan underlätta att få stöd till aktivitet och kommunikation, att på ett lustfyllt sätt öva och utöka sina kunskaper och erfarenheter.

Exempel på appar

Bildtext saknas App

Singing Fingers

apps.apple.com - Dra med fingret och samtidigt hörs olika ljud. När man drar med fingret över skärmen förvandlas ljud i närheten till färger. Ljudets tonhöjd översätts till en färg, medan ljudets styrka avgör storleken. Använd flera fingrar för att spela upp många ljud samtidigt.
Bildtext saknas App

Sound Touch

apps.apple.com - Foton på djur och föremål med text och röststöd. Peka på skärmen och lyssna på hur djuret låter. Appen innehåller ett stort antal bilder och finns på olika språk.
Bildtext saknas App

Hippi 1

apps.apple.com - Genom sex olika sorters ”trycka – hända” övningar avser appen att skapa ett intresse av vad som händer på skärmen, träna uppmärksamhet samt att förstå orsak och verkan. Bilderna är tydliga och appen vänder sig till yngre såväl som äldre användare som står på tidig nivå.
Bildtext saknas App

Vem där?

www.leripa.se - Vem där, är en ”trycka -hända” app som syftar till att underhålla och överraska, Den fungerar så att ett tryck var som helst på skärmen startar en animation. Den tränar därför orsak-verkan på en tidig nivå.
Bildtext saknas App

Big Bang Pictures

appsok.sll.se - Big Bang Pictures App för synstimulering. Kontrastrika animerade bilder av olika slag med musik och möjlighet till många olika inställningar.
Bildtext saknas App

Sensory Light Box

lightbox.cognable.com - Sensory Light Box använder abstrakt animering, musik och ljud för att introducera grundläggande beröringsfärdigheter och medvetenhet om orsak och verkan.

Exempel på lärarlitteratur

Bildtext saknas PDF

Sinnenas Samspel

webbutiken.spsm.se - En artikelsamling av David Brown Brown beskriver hur olika sinnen måste kunna samarbeta, vad brister i dem kan innebära och hur de påverkar våra liv.
Senast ändrad: 2021-09-01