Trycka - hända - appar

Appar för yngre barn som behöver få leka och träna in orsak och verkan.

Barn som har försämrade möjligheter till aktivitet och kommunikation på grund av flerfunktionsnedsättning behöver extra stöd i sin vardag. Begränsningar att skaffa egna erfarenheter av sin omgivning kan göra det svårt att bygga upp en fungerande begreppsvärld.

Enkla appar kan underlätta att få stöd till aktivitet och kommunikation, att på ett lustfyllt sätt öva och utöka sina kunskaper och erfarenheter.

Exempel på appar

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-06-27