Barns och ungdomars egna berättelser

Barn vet saker som vuxna inte vet och barn vet ofta mer och annat än vuxna tror. Barn och vuxna har också många gånger olika syn på vad som är viktigt, svårt, problem eller inte problem alls.

Berättelser som barn skrivit kan vara ett samtalsverktyg för andra barn i samma situation, till exempel att prata om barnets vardag, hur det är i förskolan, om att få syskon eller att börja skolan. Att få insikt och igenkänning, att leva med en funktionsnedsättning och sin egen historia.

Exempel på material

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2023-05-29