Förlagets beskrivning

En mängd experiment med elevblad för kopiering och tydliga lärarinstruktioner. Du kan använda böckerna från vilket skolår som helst. Varje experiment är noggrant beskrivet med tips om hur man ska göra, vilket resultat som förväntas och utförliga förklaringar.  De grundläggande kemiska begrepp som belyses av experimenten förekommer också i berättelser där två barn möter kemin i vardagen.