Förlagets beskrivning

Workbook tar fasta på att "eleverna ska träna och bygga vidare på sin receptiva förmåga och utveckla sin produktiva förmåga" genom rikligt med övningar, indelade under tydliga rubriker:

- Toolboxes samlar ord och uttryck för olika kommunikationssituationer. Här finns också tydliga exempeltexter och stegvis vägledning, t.ex. för kamratrespons.
- Now You’re Talking är flerstegs talövningar om intressanta och aktuella ämnen.