Förlagets beskrivning

Enkla försök 2 tar upp både enkla och lite svårare, ofarliga experiment, som kan utföras i klassrummet utan krav på särskild laboratorieutrustning. Enkla försök 2 om ljud, ljus, elektricitet och magnetism.