Förlagets beskrivning

Digilär Tyska för högstadiet är ett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för tyska i årskurs 6-9, enligt Lgr 11. Här hittar du 12 fylliga arbetsområden, ett introduktionskapitel till den första terminen i åk 6, ett repetitionskapitel till eleverna i åk 9 samt ett fördjupningsarbetsområde till motiverade elever. Dessutom ingår ett stort bibliotek med ordlistor och grammatik mm.

Texterna är upplästa med en neutral talsyntes, AI, vilket gör att rösterna blir verklighetstrogna.