Förlagets beskrivning

Digilär Franska för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel, som täcker hela det centrala innehållet i franskan för årskurs 6-9. Här hittar du 12 fylliga arbetsområden, ett introduktionskapitel till den första terminen i årskurs 6 och ett repetitionskapitel till eleverna i årskurs 9. Dessutom ingår ett stort bibliotek med tematiska ordlistor.

Texterna är upplästa med en neutral talsyntes, AI, vilket gör att rösterna blir verklighetstrogna.