Förlagets beskrivning

Dags för Ord ger lekfull träning på bokstäver, ord och alfabetsordning. Programmet innehåller åtta olika sätt att öva. Övningarna kan göras i olika svårighetsgrader.

På huvudmenyn väljs övningstyp och på undermenyerna väljs svårighetgrad för övningstypen.

Alla övningar har inläst tal. Enkla menyval och hjälpfunktioner gör det lätt för elever med varierande kunskapsnivå att arbeta självständigt.

Lämpligt för elever i klass F-2 och för elever i grundsärskolan.

Styrsätt: mus eller tangentbord (2 kontakter).

Efter ett antal uppgifter kan eleven få belöning i form av musik och animationer. Välj belöning och antal uppgifter till belöning i inställningar.

Varje elev kan få egna inställningar och egen resultatredovisning. Klicka på elevikonen på huvudmenyn för att öppna eller lägga in en elev-profil.

I övningarna Ordflätor och Korsord kommer eleven in på den ordfläta/det korsord som eleven senast arbetade med.