Förlagets beskrivning

Flikböckerna möjliggör upprepad och varierad läsning. I och med fliksystemet kan läsaren kombinera flikarnas text i en mängd olika meningar. De olika kombinationerna bildas genom att man bläddrar mellan de olika flikarna.

Böckernas många olika läskombinationer kan också locka till att bilda roliga och tokiga meningar.

Varje sida inne i boken har två perforeringar. Klipp längs dem så bildas flikarna som man kan bläddra mellan.

Böckerna i nivå 3 passar för den läsare som befinner sig på steg 8 i dimensionen Ordavkodning.

Extramaterial finns att tillgå på förlagets hemsida.