Förlagets beskrivning

Jag läser ännu mer vänder sig till elever på gymnasiesärskolans individuella program och på särvux som är på väg att utveckla sin läsning och förståelse av lästa texter. Jag läser ännu mer är en komplettering av Jag läser mer.

Materialet innehåller: en läsebok, en lärarhandledning och en arbetsbok. (Fler arbetsböcker går att beställa separat.) Jag läser ännu mer har samma metod för läsinlärning som övrigt material i samma serie.

Det finns inga nya ordbilder i materialet. Illustrationer är samma som i läseboken Jag läser mer. Alla ordbilder återfinns som teckenbilder.