Förlagets beskrivning

Med hjälp av illustrationer och nyckelord förklaras begrepp som hälften-dubbelt, äldre-yngre, längre-kortare, decimaltal, mycket höga taletc.

Boken har övningar på alla fyra räknesätten med ordförklaringar till. Den tar också upp ämnesområden som ordningstal, klockan, svenska pengar och romerska siffror för att nämna några.

Uppgifternas svårighetsgrad varierar starkt, med tanke på elevernas skiftande förförståelse i ämnet.