Förlagets beskrivning

Läs med Majk och Sam är ett läs- och skrivmaterial för Förskoleklass och årskurs 1. Grunden är den gemensamma läsningen och samtalen utifrån högläsningstexter. Innehållet är lekfullt och det är lätt för eleverna att känna igen sig.

Klassens djurklubb, högläsning åk 1 innehåller 35 högläsningstexter, som fungerar som grund för fortsatt arbete i läsebok och arbetsbok. Majk och Sam är bästa vänner och de har ett stort gemensamt intresse, nämligen djur.