Förlagets beskrivning

Språkskrinet ger eleven verktyg för att utveckla sitt språk. Alla kapitel i boken är indelade i ordkunskap, språklära och skrivning och följer samma struktur. Boken är fylld med härliga illustrationer av Sonja Härdin.

Språkskrinet Detektiv innehåller nio kapitel: CYKEL, DJUR, KLASSFESTEN, RESA, DETEKTIVER, I SKOLAN, RYMDEN, TALANGJAKTEN och STRANDEN.

Varje kapitel är indelat i tre områden:

- Ordkunskap - eleverna utökar sitt ordförråd och sin ordförståelse. 
- Språklära - eleverna lär sig att använda språkets verktyg. 
- Skrivning - eleverna utvecklar sin förmåga att skriva berättelse.

Alla kapitel avslutas med en skrivuppgift.

Alla kapitel följer samma struktur, vilket ger trygghet för eleven och underlättar för dig som lärare. 

Till varje bok finns ett skrivutvecklingsschema som kan fyllas i av elev och lärare. 

Arbetet med Språkskrinet bygger på gemensamma genomgångar. I Språkskrinet Lärarhandledning Detektiv hittar du konkreta förslag på hur du kan inleda varje uppslag i boken. Här hittar du dessutom kopieringsunderlag och facit. I det fristående läsförståelsehäftet  Klurarbyrån tränar eleverna sin läsförståelse.

Språkskrinet Detektiv är den tredje boken i serien Språkskrinet. Språkskrinet är en serie böcker i svenska som sträcker sig från årskurs 1-6.