Förlagets beskrivning

Resan hit består av fyra lättlästa böcker, i två nivåer, om hur olika personer kom till Sverige. Böckerna är avsedda för elever med kort eller ingen utbildningsbakgrund på sfi studieväg 1 och på språkintroduktionen.

Till varje bok finns två övningsböcker (för sfi kurs A och kurs B.Resan hit har som syfte att engagera eleverna med berättelser som de lätt kan relatera till.