Förlagets beskrivning

Ord & Äventyr Läsebok 1C Mysterier på Äppelstigen är för de elever som läser med flyt. Berättelsen passar för högläsning med text- och bildsamtal där eleverna får en gemensam läsupplevelse. Här finns även faktatext, efterlysning och intervju.
Ord & Äventyr:
• läsebok i tre nivåer som väcker lust till läsning
• uppgifter på flera nivåer
• digital färdighetsträning för eleverna
• digitalt lärarstöd