Förlagets beskrivning

I ”Mats bakar”som ingår i serien "Lätt att läsa för vuxna" gör Mats en
sockerkaka när han ska få besök.
Det är en lättläst historia skriven för vuxna.

Texterna i serien Lätt att läsa för vuxna har till största delen ljudenlig stavning
men en del frekventa ljudstridiga ord förekommer. Varje sida har 1-3 meningar.
Innehållet i texterna anknyter genomgående till erfarenheter och vardagssituationer som går att relatera till för läsaren.

Till alla häften i serien Lätt att läsa för vuxna finns lärarhandledning, frågor och diskussionsuppgifter som pdf.