Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel biologi 7 - 9, del 3 presenteras texter i biologi som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning, specialundervisning eller med
nyanlända elever på högstadiet.
I denna del är huvudrubrikerna Ekologi, Hållbar utveckling, Genetik, samt Evolution.
Inom varje område får eleverna utföra egna fältstudier eller experiment.
Enkel biologi 7 - 9 ~ del 3 är rikligt kompletterad med fotografier och illustrationer i färg.