Förlagets beskrivning

El och värme är en mycket enkel arbetsbok som ingår i läromedelsserien Naturvetenskap i vardagen. Här möter eleven begrepp, bilder och enkla samband som rör elektricitet och värme. Övningarna består i att dra streck, numrera, ringa in och skriva av och presenteras med återkommande symboler och exempel. Alla nya ord introduceras med bild + ordbild.