Förlagets beskrivning

Pedagogiskt/metodiskt utarbetat memory för språklig träning på olika nivåer. Satsen är indelad i fyra grupper. Inom varje grupp finns alltid två identiskt lika bildbrickor och en bricka med beskrivande text. Icke läskunniga kan para ihop bild-bild, benämna och beskriva. Läsfärdigheten övas genom att läsa och para ihop bild- och textbricka.

De fyra grupperna är:
Väder
Natur
 Verb - Aktiviteter
Vardagsverb
.